Νιτρικό άζωτο

Προσλαμβάνεται άμεσα από τα φυτά, έχοντας ως αποτέλεσμα την ταχεία και ελεγχόμενη ανάπτυξή τους. Δεν υπάρχει κίνδυνος εξαέρωσης ενώ ούτε απορροφάται από τα σωματίδια του εδάφους, και έτσι μπορεί να παραμένει διαθέσιμο στα φυτά. Είναι η προτιμώμενη πηγή αζώτου για τις περισσότερες καλλιέργειες υψηλής αξίας. Βελτιώνει την πρόσληψη των κατιόντων καλίου, ασβεστίου και μαγνησίου από τα φυτά.

Το ασβέστιο βελτιώνει

  • Την ισχυροποίηση των κυτταρικών τοιχωμάτων, οδηγώντας σε καλύτερη ποιότητα, διάρκεια ζωής και αύξηση της εμπορευσιμότητας των προϊόντων, και βοηθώντας τα φυτά να αντέξουν τις ασθένειες και τις προσβολές από έντομα.
  • Τη δομή του εδάφους, βοηθώντας στη διατήρηση βέλτιστων συνθηκών στην περιοχή του ριζικού συστήματος για καλλιέργειες υψηλής απόδοσης.
  • Την αντοχή στη ζέστη.
  • Την ανάπτυξη των ριζών.

Συμβατότητα

Το ΥaraLiva® CALCINIT® μπορεί να αναμιχθεί με όλα τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα, εκτός από τα μητρικά διαλύματα που περιέχουν είτε φωσφορικά είτε θειικά άλατα.

Yara Liva CALCINIT

Έλλειψη ασβεστίου

Η ξηρή σήψη κορυφής (“τάπα”) στις τομάτες, το κάψιμο των άκρων στα μαρούλια, το εσωτερικό καφέτιασμα στις πατάτες είναι μερικά από τα πλέον συχνά παρατηρούμενα συμπτώματα της έλλειψης ασβεστίου. Η πρόσληψη ασβεστίου γίνεται παθητικά μέσω της διαπνοής, και είναι σημαντικό να είναι διαθέσιμα αποθέματα πλήρως υδατοδιαλυτού ασβεστίου στη ζώνη των ριζών όταν τα φυτά τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Οφέλη:

Το ΥaraLiva® CALCINIT® είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα αζώτου και ασβεστίου. Είναι λίπασμα ελεύθερης ροής και διαλύεται γρήγορα στο νερό χωρίς κατάλοιπα. Το ΥaraLiva® CALCINIT® μπορεί να χορηγηθεί μέσω όλων των συστημάτων υδρολίπανσης – στάγδην άρδευσης, τους ψεκαστήρες χαμηλού καταιονισμού, τα κεντρικά pivot και τις μονάδες ψεκασμού.Το ΥaraLiva® CALCINIT® δεν περιέχει χλώριο, νάτριο και βαρέα μέταλλα.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με βάση τα όσα γνωρίζει και πιστεύει η Yara. Κάθε σύσταση θα πρέπει να εκλαμβάνεται απλώς ως γενική κατεύθυνση και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες.