Ισορροπημένο άζωτο

Το ΥaraMila® SPRINTER, το οποίο περιέχει τόσο άμεσα διαθέσιμο νιτρικό άζωτο όσο και αμμωνιακό άζωτο βραδύτερης αποδέσμευσης, παρέχει θρεπτικά στοιχεία στα φυτά σε όλη τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της ανάπτυξής τους.

Φώσφορος έναρξης (starter)

Το ΥaraMila® SPRINTER παρέχει μία άμεσα διαθέσιμη μορφή φωσφόρου, η οποία προάγει την ανάπτυξη των ριζών και προσφέρει στα νεαρά φυτά τις προϋποθέσεις για ένα καλό ξεκίνημα. Το άζωτο και ο φώσφορος, όταν εφαρμόζονται κοντά σε αναπτυσσόμενα φυτά την άνοιξη, είναι γνωστό ότι έχουν μία ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξή τους (starter effect).

Κάλιο, πρακτικά ελεύθερο χλωρίου

Η χρήση θειικών αλάτων καλίου μειώνει το stress από την αλατότητα σε νέα φυτά που βρίσκονται στη φάση της πρώτης ανάπτυξης καθώς και σε καλλιέργειες που είναι ευαίσθητες στο χλώριο.

YARA Mila SPRINTER

Θείο

Το θείο είναι ένα σημαντικό στοιχείο που συνεισφέρει στη διασφάλιση της βέλτιστης περιεκτικότητας χλωροφύλλης στα φύλλα. Η έλλειψή του μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη εκμετάλλευση του αζώτου.

Οφέλη:

Το ΥaraMila® SPRINTER είναι ένα πυκνό prilled σύνθετο λίπασμα, το οποίο χορηγείται με ακρίβεια έως 24 μέτρα μέσω λιπασματοδιανομέα, ή εφαρμόζεται με το χέρι. Είναι προϊόν ελεύθερης ροής, με το 87% των κόκκων του να είναι 2-4 mm. Η υγροσκοπική φύση του σημαίνει ότι διαλύεται αμέσως κατά την επαφή του με το υγρό έδαφος, ιδιαίτερα μετά την πρωινή δροσιά, καθιστώντας το ιδανικό και για επιφανειακές εφαρμογές. Το ΥaraMila® SPRINTER έχει πρακτικά αμελητέα περιεκτικότητα σε χλώριο, συμβάλλοντας στο σωστό ξεκίνημα της καλλιέργειας όταν χρησιμοποιείται για βασική λίπανση σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών υψηλής αξίας.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με βάση τα όσα γνωρίζει και πιστεύει η Yara. Κάθε σύσταση θα πρέπει να εκλαμβάνεται απλώς ως γενική κατεύθυνση και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες.