Οι ελιές μας καλλιεργούνται με φυσικό τρόπο σε διάφορες εκτάσεις στην περιοχή, σε εξωτερικό χώρο με αυτόματο ποτισμό και συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση. Με συνολική έκταση φυτωρίου τα 15 στρέμματα τα Φυτώρια Ελιάς Βερτούδος αποτελούν το μεγαλύτερο φυτώριο ελιάς στην Κρήτη.

Το θερμοκήπιο μας βρίσκεται 1 χλμ έξω από τον Άγιο Σύλλα. Είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μέσα καλλιέργειας και φροντίδας της ελίας και πληρεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.